BGE
2017. 06. 21. - geda.andi

Te is pályázol? – Ösztöndíjak a Külkeren

 

Végre elérkezett egy újabb, hosszú, küzdelmekkel teli vizsgaidőszak vége. Nagy megkönnyebbülést jelent ez minden hallgató számára, aki látja felsorakozni a kis zöld pipákat a Neptunjában, és még nagyobb az öröm akkor, ha jó jegyek kerülnek be. Szorgalmasan végigtanultad az évet, és jól sikerült az átlagod? Élj a lehetőséggel, és pályázd meg iskolánk különböző ösztöndíjait! Azonban nem csak a jó tanulmányért jár a támogatás, olvass tovább és megtudhatod, milyen ösztöndíjakra tehetsz szert.

 

Biztos Jövő Ösztöndíj – BIJÖ

Ki pályázhat?

Alapképzésben részt vevő, önköltséges finanszírozású, nappali tagozatos hallgatók.

Hol és meddig lehet beadni?

Modulo rendszerben félévente lehet leadni, vizsgaidőszak utolsó napjáig, az az január és június végéig.

Mik a feltételek?

Az aktuális félév tanulmányi eredményéből számított számtani átlagnak minimum a 3,5-t el kell érnie, ezek mellett figyelembe veszik a tudományos, illetve közéleti tevékenységeket és a nyelvvizsgákat.

Mennyit kaphatok?

A tandíj 25, 50 vagy akár 100%-ával megegyező az ösztöndíj összege.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj

Ki pályázhat?

Alap- és mesterképzésben résztvevő, önköltséges és állami finanszírozású, nappali tagozatos hallgatók egyaránt.

Hol és meddig lehet beadni?

Papír alapon lehet leadni a tanév végén, az az június végéig.

Mik a feltételek?

Az előző két aktív, lezárt félév tanulmányának számtani átlaga 4,00 fölött kell, hogy legyen. Emellett szintén számítanak a közéleti, tudományos tevékenységek, illetve a nyelvvizsgák.

Mennyit kaphatok?

Havonta 40 000 Ft, 10 hónapon keresztül.

Bursa Hungarica

Ki pályázhat?

FOSZK, alap- és mesterképzésben tanuló, önköltséges és állami finanszírozású, nappali tagozatos hallgatók egyaránt.

Hol és meddig lehet beadni?

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) rendszerén keresztül lehet pályázni, körülbelül november végéig.

Mik a feltételek?

Szociális helyzet alapján jár a támogatás.

Mennyit kaphatok?

Havonta 2000 Ft – 15000 Ft-ot.

Alumni

Ki pályázhat?

FOSZK, alap- és mesterképzésben tanuló, önköltséges finanszírozású hallgatók pályázhatják meg.

Hol és meddig lehet beadni?

Modulo rendszeren keresztül, az első félév regisztrációs hetének utolsó napjáig lehet igényelni.

Mik a feltételek?

Ha szüleid, esetleg nagyszüleid a BGE-n végeztek, akkor kaphatod meg ezt a támogatást. Az ösztöndíjhoz regisztrált alumni tagság szükséges, vagyis a szülő, nagyszülő oklevelének másolatát csatolni kell a pályázáshoz.

Mennyit kaphatok?

Mivel önköltséges hallgatók kaphatják meg ezt az ösztöndíjat, így 10%-os önköltség-csökkentés jár a pályázat elnyerőinek.

Alaptámogatás

Ki pályázhat?

FOSZK, alap- és mesterképzésben tanuló, állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgatók.

Hol és meddig lehet beadni?

Modulo rendszeren keresztül lehet pályázni szeptemberben.

Mik a feltételek?

Az a hallgató jogosult, aki első alkalommal jelentkezik be állami ösztöndíjas félévre, azonban a támogatást csak egyszeri alkalommal kaphatja meg.

Mennyit kaphatok?

FOSZK és alapképzésben tanulók 59 500 Ft-ot, míg a mesterképzést végzők 89 250 Ft-ot.

Rendszeres szociális támogatás

Ki pályázhat?

FOSZK, alap- és mesterképzésben tanuló, állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgatók.

Hol és meddig lehet beadni?

Modulo rendszerben történik a pályázás szeptemberben és februárban.

Mik a feltételek?

Szociális helyzet (rászorultság) alapján történik az elbírálása. Fő szempontok, amit a pályázat kiosztásánál figyelembe vesznek: egy főre eső jövedelem, elvált, munkanélküli szülő, (fél)árvaság, iskola és lakóhely közti távolság.

Mennyit kaphatok?

Havonta  kb. 5000 – 50 000 Ft-ot.

Rendkívüli szociális támogatás

Ki pályázhat?

FOSZK, alap- és mesterképzésben tanuló, állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgatók.

Hol és meddig lehet beadni?

Modulo rendszeren keresztül történik a pályázás. A pályázat bármikor beadható a félév során, azonban csak egyszer kapható meg a támogatás.

Mik a feltételek?

Ha a hallgató szociális helyzete hirtelen változik, akkor jár a támogatás. Pl.: szülés, baleset, halál, munkanélküliség, házasság

Mennyit kaphatok?

0 – 150 000 Ft-ot.


Tanulmányi ösztöndíj

Ki pályázhat?

FOSZK, alap- és mesterképzésben tanuló, állami ösztöndíjas, nappali tagozatos hallgatók.

Hol és meddig lehet beadni?

Nem kell pályázni, ugyanis a támogatás félévente, automatikusan jár.

Mik a feltételek?

Tanulmányi eredmény és korrigált kreditindex alapján történik az elbírálás.

Mennyit kaphatok?

Havonta 5 950 – 30 000 Ft-ot.

Erasmus ösztöndíj

Ki pályázhat?

Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozású, nappali tagozatos hallgatók egyaránt.

Hol és meddig lehet beadni?

Erről a Nemzetközi irodában tudtok érdeklődni, ahol pontos információkat kaphattok.

Mik a feltételek?

Fő szempontok az elbírálásnál: aktív, lezárt félévek számtani átlaga, tudományos és közéleti tevékenység, nyelvvizsgák.

Mennyit kaphatok?

A megpályázott ország életszínvonalától függ az ösztöndíj összege. Az önköltséges finanszírozású hallgatóknak az önköltség 55%-át kell befizetni, külföldön nem kell tandíjat fizetniük.


Közéleti ösztöndíj

Ki pályázhat?

Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozású hallgatók egyaránt.

Hol és meddig lehet beadni?

Minden félév szorgalmi időszakának a végén, HÖK elnöknek lehet benyújtani.

Mik a feltételek?

Azok a hallgatók jogosultak, akik közéleti tevékenységet végeznek/végeztek az intézményen belül. Legfőképp diákszervezetben végzett munkáért jár. pl: HÖK, DJB.

Kulturális ösztöndíj

Ki pályázhat?

Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozású hallgatók egyaránt.

Hol és meddig lehet beadni?

Minden félév szorgalmi időszakának a végén lehet benyújtani.

Mik a feltételek?

Hallgatói szervezetekben végzett kulturális tevékenységért jár a támogatás. Pl: Iskolaújság szerkesztése (Kanyar), iskola honlapjának szerkesztése (Külker Online).

Sport ösztöndíj

Ki pályázhat?

Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozású hallgatók egyaránt.

Hol és meddig lehet beadni?

Minden félév szorgalmi időszakának a végén lehet benyújtani.

Mik a feltételek?

Iskolai sportegyesületben sportoló, élsportoló, illetve a iskolában sportot oktató hallgatók részesülhetnek a támogatásban.

Magyar Sportcsillag Ösztöndíj

Ki pályázhat?

Azok a hallgatók jogosultak, akiknek aktív hallgatói jogviszonyuk van finanszírozási formától és munkarendtől függetlenül.

Hol és meddig lehet pályázni?

Szeptember végéig lehet megpályázni a támogatást.

Mik a feltételek? 

35 év alatti életkor és nemzeti válogatott kerettagság.

Szakmai-tudományos ösztöndíj

Ki pályázhat?

Állami ösztöndíjas és önköltséges finanszírozású hallgatók.

Hol és meddig lehet beadni?

Minden félév szorgalmi időszakának a végén lehet benyújtani.

Mik a feltételek?

Szakkollégiumi tevékenységekben résztvevő, TDK/OTDK-n helyezést elért hallgatók pályázhatnak, vagy publikációért, szakmai versenyeken való eredményes szereplésért jár az ösztöndíj.

Fenti információk tájékoztató jellegűek. Mindig a hatályos Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzata (HTJSZ) érvényes, amely elérhető az www.uni-bge.hu oldalon a dokumentumok fülön.

További információkért forduljatok bátran az iskola Diákjóléti Bizottságához, vagy keressétek fel őket a djb.kkk@unibge.hu e-mail címen.

További cikkek
Top