2013. 11. 23.

Mario és a varázsló; A kékszakállú herceg vára

 A mű cselekménye

Bartók Béla 1911-ben, nyolc hónapon keresztül dolgozott első és egyetlen operáján. A következő években több alkalommal is visszatért a darabhoz, A kékszakállú herceg vára 1917-ben nyerte el végleges alakját. A művet 1918-ban, Egisto Tango vezényletével mutatta be az Operaház. A szövegkönyvet Balázs Béla írta. Miként Maurice Maeterlinck néhány évvel korábban az Arianne et Barbebleu (Ariadné és Kékszakáll) esetében, a dráma kialakításakor maximálisan igyekezett figyelembe venni az opera műfaji követelményeit, de nem zárta ki a szöveg prózaszínházi előadását sem. A Maeterlinck-darab nyomán szerzett operát – Paul Dukas művét – Balázs Béla Kodály Zoltán társaságában látta Párizsban, a Dukas-mű öntudatos Ariadnéjának figurája minden bizonnyal hatott az általa elképzelt asszony, Judit személyiségjegyeire.

A Bartók-opera férfi és nő egymás iránti elköteleződésével kezdődik. A szövegkönyv tanúsága szerint Judit hozza a nagyobb kockázatot jelentő, egzisztenciáját alapjaiban érintő döntést: a Kékszakállú hercegért elhagyja apja házát és elhagyja vőlegényét is. A mű a két ember kapcsolatának fejlődését, az egymásra ismerés és az eltávolodás állomásait járja végig, példázatszerűen, sokjelentésű szimbólumok fénytörésében, mindvégi azt sugallva, hogy nem Egy férfi és Egy nő drámája pereg le szemünk előtt, hanem A férfié és A nőé.

  A darabban két cselekménysor fut párhuzamosan. Az eseményeket értelmezhetjük úgy is – összhangban a középkori eredetű rémtörténettel -, hogy Judit fokozatosan meggyőződik a herceg bűnösségéről, bebizonyosodik, hogy az asszonyait kegyetlenül megkínzó kéjúrról szóló mendemondák igazak. Másfelől viszont a zárva tartott ajtók nem a bűn bizonyítékait rejtik, hanem a herceg személyiségének, múltjának, emlékeinek szimbólumokban megtestesülő részleteit. A darab során feltárulkozó ajtók a lélek megnyílásának folyamatát jelképezik. A két történetszál az utolsó ajtónál ér össze. A múlt asszonyai élnek, emlékképként nagyon is elevenek (a herceg tehát nem gyilkos), nekik köszönhető mindaz, amivé a férfi vált. Az élet és a személyiség kiteljesítésének „feladata Juditra várt volna (a megváltó nő ideája a Wagner-operák ihletéséről árulkodik), ám a felismerés későn következik be.

A tragédiában mindketten osztoznak. Judit nem nyer boldogságot a Kékszakállú mellett, emlékké válva a férfi-sorsot be nem teljesítő asszonyok mellé sorolódik. Kékszakállú pedig tudja, hogy az utolsó asszony Judit volt és az élettől nem várhat további megváltókat.

  A Kékszakállú számára oly fontos négy asszony a napszakok szimbolikája szerint követi egymást: Reggel – Dél – Este – Éjszaka. S bár a zene sugall egyfajta ciklikusságot (az örök visszatérés mítoszát illetve reményét), úgy sejtjük, hogy a Kékszakállú herceg számára nem kél új Hajnal.

A szimbolikus nyelv az egymást követő szerelmek történetiségével kapcsolatban teljesen világosan fogalmaz. A herceg életében meghatározó kapcsolatok egymásra épülnek, a hatások nem oltják ki kölcsönösen egymást, a kékszakállú gazdagsága egy folyamat eredménye. Amikor a férfi a kiteljesedett életet kínálja fel, a nő egykedvű reakciója visszautasítással ér fel, és teljes mértékben érthető is, hisz miféle életfeladat várhat itt rá? Mindaz, ami a herceget naggyá, elégedetté és boldoggá tette, tökéletesen idegen számára, hisz az „építkezés processzusában nem vett részt. Az egymás után kinyitott ajtók mögött a kékszakállú múltjának epizódjait fedezi fel Judit, azokat az epizódokat, melyekhez neki nem volt, nem is lehetett köze. A kínzókamra, a kontroll nélküli szadisztikus ösztönök korát, a gyermekkort idézi fel; a fegyverek háza, a maga harcias játékaival a kiskamaszok világára utal. A kincseskamra az anyagi javak felhalmozásának időszakát, a fiatal felnőttkort juttathatja eszünkbe; a kert a megállapodás, a birodalom a férfi-hatalom kiteljesülését jelképezi. A „karrier csúcsáról nézve a hatodik ajtó (férfibánat, könnyek tava) valóban a lélek eltitkolni való territóriuma.

Helyszín: Erkel Színház

Jegyek/Jegyinformációk

Időpontok : November 21 és 23

Top