Ügyfél fogadás szünetel október 7.-én

 

Kedves Hallgatók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2016. október 7.-én (pénteken), diplomaosztó ünnepség körüli teendők miatt,szünetel az ügyfél fogadás a Hallgatói Információs Irodában. Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel,
HSZO

Tárgyfelvétel meghosszabbítása

 

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a tárgyfelvételi időszakot 2016. szeptember 09-én éjfélig az Egyetem meghosszabbította. Ezen időpont után tárgyfelvételre lehetőség nincs.

Üdvözlettel,
Hallgatói Szolgáltatási Osztály

T.O.H.-n és az Infópultnál szünetel az ügyfélfogadás

 

Kedves Hallgatók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy október 9-én (pénteken), diplomaosztó ünnepség körüli teendők miatt, szünetel az ügyfél fogadás a Tanulmányi Osztályon, illetve az Információs pultnál. Megértésüket köszönjük!

Üdvözlettel,
T.O.H.

2016. évi januári záróvizsgára történő jelentkezés menete

 
Kedves Hallgatók!

A Kari és TOH hírek között elérhetővé vált az e féléves záróvizsga jelentkezés és szakdolgozat leadás menete.
Az alábbi linken érhetik el: Honlapon közzétett hír
Egyéb fontos információk az alábbi linken érhetők el: GYIK, Tájékoztatók

Természetesen, akit nem érint a záróvizsga, vagy nem kíván e félévben záróvizsgázni, az ezt az üzenetet nyugodtan hagyja figyelmen kívül.

Üdvözlettel,
Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal

Határidő módosítás a kreditátviteli kérelmekben

 

 

Kedves Hallgatók!

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a kreditátviteli kérelmek beadási határidejét a BGF 2015. szeptember 20. 23:59-re módosítja.
Kérjük, hogy amennyiben a kérelem során olyan hibaüzenetet kap, mely szerint a “tantárgyhoz nem határozható meg Tanszék”, abban az esetben a hibát minden esetben Halász-Papp Gábor (halasz-papp.gabor@kkk.bgf.hu) vagy Balázs Gusztáv (balazs.gusztav@kkk.bgf.hu) jelezzék képpel együtt mellékelve. Az említett hibát kizárólag holnap 15 óráig tudják jelezni, tekintettel arra, hogy az azután beérkezett ezzel kapcsolatos hibabejelentést a BGF már nem fogja tudja időben feldolgozni (hétvége).

Üdvözlettel,
Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal

Demonstrátori Ösztöndíj Pályázat – 2015/16 1. félév

 

Kedves Hallgatók!

A Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Kar oktatási dékánhelyettese a HTJSZ 17/D§ (1) és (2) alapján ösztöndíj pályázatot hirdet a 2015/16-os tanév 1. félévére a Kar alap- és mesterképzésben részt vevő nappali munkarendű hallgatói számára demonstrátori feladatok ellátására.

A demonstrátori feladatok ellátásának helye 

Az elvégzendő feladatot az adott szervezeti egység vezetője határozza meg.

Olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik az adott területtel kapcsolatban kiemelkedő érdeklődéssel és tudással rendelkeznek és a tanulmányaik változatlan színvonalon való folytatása mellett tudják vállalni a demonstrátori feladatok ellátását is.

A demonstrátorok kiválasztása a jelentkezők tanulmányi eredménye és szakmai előmenetele, valamint a szervezeti egységek javaslata alapján történik.

Jelentkezni papír alapú kérvény benyújtásával és a szükséges igazolások (hitelesített indexmásolat, szervezeti egység javaslata, szakmai előmenetel igazolása) csatolásával lehet.

Az ösztöndíj összege: 28 080 Ft/hó (szeptember- január hónapokra) 40 óra/hó esetén
A munkavégzés időtartama: 40 óra/hó, (indokolt esetben 80 óra/hó-ig növelhető
A kérelem benyújtásának helye: K II. 9. oktatási dékánhelyettesi iroda
A kérelem benyújtásának határideje: 2015. szeptember 21.

Üdvözlettel,
Oktatási Dékánhelyettes

Fogyatékosságot igazoló orvosi dokumentumok leadása

 

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karának adatszolgáltatási kötelezettsége van, mely kiterjed a fogyatékossággal élő (pl: diszlexia, diszgráfia, testi fogyatékosság, stb.) hallgatók létszámára, illetve a fogyatékosság típusára, fokára, stb.

Amennyiben ez érinti Önt, kérjük, hogy az igazoló orvosi dokumentumokat az információs pultnál szíveskedjen leadni Molnár Orsolya részére, legkésőbb 2015. szeptember 25. 12:00 óráig.

Az igazoló dokumentumok leadására az adatszolgáltatási kötelezettségünk mellett, azért van szükség, hogy a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal képviseletében segíteni tudjunk az esetlegesen felmerülő problémák megoldásában.

 

Üdvözlettel,
Molnár Orsolya 

 

TOH átépítése

 

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatjuk, hogy a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal hétfőn kezdődő (2015.08.10.) átépítése miatt a Hivatal a megszokottól eltérő módon lesz elérhető. Javasoljuk, hogy elsősorban e-mail formájában keressék az ügyintézőket, mert telefonvonalaink közül kizárólag a 360-as mellék lesz elérhető, illetve a Hivatal ideiglenes a D.I./23-as tanterembe költözik. A felújítás ideje alatt az Információs Pult a megszokottak szerint üzemel.

Üdvözlettel,
Külker Online

 

A Külkereskedelmi Kar nyári nyitvatartása

 

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Külkereskedelmi Karon a levelező rendszer karbantartása miatt július 1-től előreláthatólag július 3-ig nem tudunk válaszolni e-mailekre.

Amennyiben sürgős intéznivalójuk lenne, telefonon, személyesen vagy Neptun üzenet formájában tudják munkatársainkat elérni.

A Külkereskedelmi Kar Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatal ügyfélfogadási ideje a weboldalon érhetőek el.

Nyári nyitva tartás – ami nem azonos az ügyfélfogadási idővel – a Külkereskedelmi Kar épülete a nyár folyamán (július 6. – augusztus 19. között):

munkanapokon 7.30 – 19.00 óra között (ügyfélfogadási idők a honlapon)

este 19.00 órától reggel 7.30-ig, valamint szombaton (nincs ügyfélfogadás) és vasárnap zárva lesz.

Munkanap áthelyezés miatt ugyancsak zárva tartunk augusztus 20. és 23. között.

Kellemes nyarat kívánunk.

Üdvözlettel,
TOH