Köztársasági ösztöndíj pályázati felhívás 16-17(Változás!)

Kedves Hallgatók!

A Budapesti Gazdasági Egyetem az oktatásért felelős miniszter felhívása alapján meghirdeti a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért hallgatók számára a 2016/2017-es tanévre a köztársasági ösztöndíjat. A Hallgatói Térítések és Juttatások Szabályzat (továbbiakban: HTJSZ) 18. §-a részletesen szabályozza a pályázati feltételeket, a meghirdetés és az elbírálás részleteit. BGE szinten összesen 22 hallgató pályázatát továbbíthatjuk az EMMI-be, mely létszám karokra történő allokálása a vonatkozó rendelet szerint az államilag támogatott és állami (rész)ösztöndíjas nappali alap-, és mesterképzésben részt vevő hallgatók száma szerint történt. A pályázati keretek a következők: GKZ 1 fő; KKK 5 fő; KVIK 6 fő; PSZK 10 fő.

Köztársasági ösztöndíjban az alap- vagy mesterképzésen résztvevő nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók részesülhetnek, akik

a) jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek és legalább 55 kreditet megszereztek,

b) a szakon előírt mintatanterv összes kreditjeinek időarányosan legalább 90 %-át teljesítették, továbbá

c) az előző két egymást követő, lezárt, aktív félévben 4,00-nél jobb tanulmányi eredményt értek el, és a legutóbbi két félévben tudományos, illetve egyéb szakmai munkát végeznek.

A kiemelkedő tanulmányi eredményen túl a pályázat további feltételei:
– kimagasló szakmai munka (pl.: TDK, tanulmányi versenyeken való részvétel, szakkollégiumi tevékenység, stb.)
– kiemelkedő közéleti, sport és hallgatói szervezetekben végzett tevékenység.

A köztársasági ösztöndíj pályázatok értékelési rendszerét a HTJSZ 1/a. számú melléklete tartalmazza.

Pályázat beadás tartalmi és formai követelménye:

Az oktatásért felelős miniszter által meghatározott általános felhívási feltételek teljesítése esetén a karok HTJ Bizottsága rangsorolja a beérkezett pályázatokat, majd a kari rangsort a dékán hagyja jóvá és tájékoztatásul nyilvánosságra hozza.

A BGE a 2015/2016. tanév utolsó Rektori Tanácsülésén fogadja el az intézményi rangsort, melyet az oktatásért felelős miniszter részére az oktatási és szolgáltatási rektorhelyettes továbbít legkésőbb 2016. augusztus 1-ig.

A pályázathoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumok letölthetők erről a linkről:
– 1. sz. melléklet A BGE felhívása a köztársasági ösztöndíj 2016/2017-es tanévi pályázatára
– 1. sz. melléklet Pályázati adatlap
– 1. sz. melléklet Hallgatói nyilatkozat
– 1. sz. melléklet A BGE köztársasági ösztöndíj eljárási rendje
– 1. sz. melléklet Köztársasági ösztöndíj pályázat értékelése (lásd HTJSZ 1/a. számú melléklet)
– 1. sz. melléklet Ütemterv a 2016/2017. tanévi pályázatokhoz

Változás: A pályázatot két példányban, lezárt és megcímzett borítékban kell leadni a K II. 9-ben Kisváriné Svetz Zsuzsanna kolléganőnél 2016. július 4. 14:00. Hiánypótlásra – az előző évekhez hasonlóan – nincs lehetőség, csak fellebbezésre.

Üdvözlettel,
Külker Online