Információ szakirányválasztás előtt álló hallgatóknak

 

Kedves Hallgatók!

A specializáció választási időszak a Neptun rendszerben a Nemzetközi gazdálkodás nappali és levelező, illetve a Kereskedelem és marketing nappali képzéseken 2016. június 29-én 8:00-tól július 4-én 23:59-ig tart.

Az egyes specializációk bizonyos létszám alatt nem indulnak.

A specializáció választást az érvényben lévő szabályzatok szabályozzák. Bővebb információt itt talál:

http://www.bgf.hu/documents/SZABALYOZO_DOKUMENTUMOK/05szervezeti_es_mukodesi_rend/III_kotet/Specializacio_valsztas_szabalyzata_2015_06_26.pdf

Amennyiben a specializáció-választással kapcsolatosan kérdései merülnek fel, a Hallgatói Szolgáltatási Osztály munkatársai rendelkezésére állnak.

Üdvözlettel,
Hallgatói Szolgáltatási Osztály

Tájékoztatás szombati zárva tartásról!

 

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatunk, hogy – 2016.07.01-től – a nyári szünet ideje alatt a Külkereskedelmi kar épülete szombatonként zárva tart, a szombati ügyfélfogadás szünetel.

Üdvözlettel,
Hallgatói Információs Iroda

Budapesti ösztöndíj program 2016

 

Kedves Hallgatók!

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet

A Budapest Ösztöndíj Program célja:
A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét. A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

A program jellemzői, feltételei:
– A Program időtartama: 10 hónap.
– A Program kezdési időpontja: 2016. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2017. február.
– A Program résztvevője lehet (legfeljebb 20 fő), az a a magyar állampolgárságú, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú, büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki: valamely fővárosi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll; jó (legalább 4,00 átlag) tanulmányi eredménnyel rendelkezik; a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja; angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik; a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.

Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000 Ft/hó/fő
Jelentkezési határidő: 2016. április 15.
Elbírálás határideje: 2016. május 31.

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

A pályázatok véleményezés céljából megküldésre kerülnek a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységei részére, melynek szakmai egyet nem értése esetén a pályázat az elbírálás további szakaszaiban nem vehet részt.

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket 4 tagú bizottság hallgatja meg. E 4 tagú bizottság a meghallgatásokat követően javaslatot tesz az ösztöndíjak adományozására az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján.

A Fővárosi Közgyűlés fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie. A Fővárosi Közgyűlés döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye.

Jelentkezés módja:

Pályázati adatlap és annak mellékleteinek megküldésével a Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának (1052 Budapest, Városház u. 9-11.) címezve, lezárt borítékban, kizárólag postai úton vagy személyesen, a „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM” jelige feltüntetésével.

A pályázati anyagot két eredeti példányban kérjük megküldeni (az egyik példányt kérjük nem összetűzni).

A pályázat mellékletei:
– BÖP 2016_nyilatkozat
– BÖP 2016_szakdolgozati témakörök
– BÖP 2016__pályázati adatlap
– BÖP 2016_ rendelet

Üdvözlettel,
Külker Online

BGE prezentációs verseny

 

Kedves Hallgatók!

Közeledik a BGE Prezentációs verseny jelentkezési határideje!

Ne maradjatok le, hiszen idén különlegesen értékes nyeremények várnak a legjobbakra! A nyertesek, többek között, 30 000 Ft jutalomban részesülnek, ezen kívül további értékes pénz és tárgyjutalmak is várják az egyes szekciók legtehetségesebb prezentálóit! A versenyre készített prezentáció a Külkereskedelmi Karon elfogadható az adott nyelv Üzleti nyelvi kurzus kötelező féléves prezentációjaként!

Alább a részletek. Gyertek!!

BGE Külkereskedelmi Kar
Mottó : „Kitárul, néha bezárul a világ”

  1. április 21-én a BGE Külkereskedelmi Kara rendezi meg az immár hagyományos BGE szintű „Prezentációs versenyt” magyar és minden a BGE-n oktatott idegen nyelvi szekciók keretében. A helyezettek nagyon értékes jutalmakban részesülnek!

Választható témakörök:

– Változó trendek és motivációk a gazdasági-társadalmi folyamatokban,az üzleti kultúra és kommunikáció területén
– Európai polgár- európai kultúra, világpolgár-globális kultúra

Szekciók: magyar, angol, német és egyéb nyelvek szekció

(francia, olasz, portugál, spanyol, japán, kínai, orosz)

Jelentkezés: 2016. március 31-ig:

BGEpreziverseny@uni-bge.hu

A prezentációk (PPT v. Prezi formátumban. max. 10 perc) feltöltése:

  1. április 11-ig a kijelölt Coospace felületen

Üdvözlettel,
BGE – Idegennyelvi és Kommunikációs Intézet
Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Intézeti Tanszék
Versenyszervezők

Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirány tájékoztató

 

Kedves Hallgatók!

 

Szereted az idegen nyelveket? Szeretnél professzionális nyelvi közvetítőként dolgozni az üzleti életben?
Szeretnél magadnak végre egy olyan szakmát, amely függetlenséget és magasabb életszínvonalat jelentene számodra?
Ne töprengj tovább, jelentkezz a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács szakirányú továbbképzésére!
Öt okot is tudunk, amiért érdemes ezt a szakmát választanod!
 
1. Számtalan munkalehetőség: Magyarországon több százezer olyan vállalkozás működik, amelyeknek szükségük van professzionális nyelvi közvetítőkre. Az Európai Unió intézményei és a többi nemzetközi szervezet részéről is hatalmas igény jelentkezik a tolmácsok és szakfordítók munkájára.
2. Versenyképes jövedelmek: egy szakfordító napi bruttó 25.000-30.000 Ft-ot is megkereshet, csakúgy, mint egy összekötő tolmács. A konszekutív és a szinkrontolmács ennek az összegnek akár a többszörösét is.
3. Mellékes bevétel: főállás vagy gyermeknevelés mellett is végezhető.
4. Biztonság: soha nem kell többé a munkanélküliségtől tartanod, mert egy képzett szakfordító-tolmács mindig talál magának munkát.
5. Függetlenség: és nem utolsó sorban, ha a szabadúszó létformát választod, elfelejtheted végre a főnöködet és a kötött munkaidőt.
Miért érdemes minket választani?
1. Mert a múltunk kötelez: A Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán működő Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Tanszék az ország legnagyobb múltú gazdasági-üzleti szaknyelvre szakosodott tanszéke 14 idegen nyelvvel.
 
2. Magasan kvalifikált oktatók megtanítanak a szakma minden fortélyára. Tanáraink elméleti és gyakorlati szakemberek, gyakorló fordítók, tolmácsok és lektorok. A gazdasági és jogi ismereteket nálunk közgazdászok és jogászok oktatják.
 
3. Gyakorlati megközelítés megalapozott elméleti háttérrel. Mi a gyakorlatban hiszünk, döntő részben gyakorlati tárgyakat oktatunk: üzleti kommunikáció, stílusgyakorlat, szakfordítás, összekötő, konszekutív és szinkrontolmácsolás stb. Az elméleti képzés csak a valóban nélkülözhetetlen fordításelméleti, tolmácsolási, gazdasági és jogi ismeretekre helyezi a hangsúlyt.
 
4. Munka mellett is kényelmesen elvégezhető: heti egy oktatási nap szombatonként három féléven át.
 
5. Nem kérünk felsőfokú nyelvvizsgát: mi a tudásban hiszünk, nem a nyelvvizsgában. Így más intézményektől eltérően, ha a felvételi elbeszélgetésen bizonyítod, hogy nyelvileg készen állsz a képzés megkezdésére, a felsőfokú nyelvvizsgát ráérsz megszerezni a képzés végéig.
 
6. Kiváló infrastruktúra: projektoros kommunikatív tantermek, nyelvi labor, számítógéptermek, fordítástámogató szoftverek, gazdag könyvtári anyag.
 
Kérd részletes tájékoztatónkat!
Ha írsz egy e-mailt oktatásszervezőnknek, Filipszkiné Mázi Dorottyának (FilipszkineMazi.Dorottya@uni-bge.hu), vagy kitöltöd ezt az űrlapot (kattints ide), szívesen elküldjük Neked tájékoztató kiadványunkat PDF formátumban a teljes tantárgyi tematikával és egyéb fontos tudnivalókkal.
Érdeklődni a képzéssel kapcsolatban a következő elérhetőségeken lehet:

 

Oktatásszervező:
Filipszkiné Mázi Dorottya
Telefonszám: 06-1-467-7918
E-mail cím: FilipszkineMazi.Dorottya@uni-bge.hu

 

Képzésvezető:
Dr. Polcz Károly PhD
E-mail cím: Polcz.Karoly@uni-bge.hu

 

Jelentkezési határidő: 2016. május 30.
Jelentkezési lap és további információk a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karának honlapján.

 

Üdvözlettel,
Külker Online

Vegyél részt Te is a Dunai Regattán!

 

Gyere ki a partra BGE

/ Egy hajóban evezünk! /

Május 7-én ismét egyetemisták veszik birtokba a Rakpartot, ahol a Budapesti Gazdasági Egyetem diákjai is egy csapatként szurkolhatnak, sportolhatnak, élvezhetik az egész napi sportos programkínálatot a Dunai Regattán. A fesztiválon a részvétel ingyenes.

Színpad tele koncertekkel, este DJ-k, sportok egész sora reggeltől estig.

kapcsolat: dunairegattabge@gmail.com

Döntsd el, mit vállalsz? – Görgess oda a részletekhez.

  1. a Sárkányhajós    I     2. a Szurkoló és a Sportoló    I     3. a Látogató

  1. a Sárkányhajós: Néhány edzés után a nagy napon a Dunán szállhat hajóba, ahol az ország egyetemeivel veszi fel a versenyt (evezős múlt nem feltétel)! Jelentkezhet bármely karról és évfolyamból egy 5-10 másodperces videóval tudsz, amelynek legfőbb elemei: vagány, sportos, közösségi.

Ez lehet Vine, Youtube videó, Viemo. A videó linkjével jelentkezhettek a dunairegatta.hu oldalon március 10. este 20:00-tól, március 18. estig. Az első 5 jelentkező automatikusan bekerül a csapatba. (10 fiú és 10 lány a csapat összetételi aránya)

http://www.dunairegatta.hu/hu/sport/sarkanyhajo

+ Egy jó hír: A sárkányhajós legénység idén egy teljes félév testnevelést is bezsebel!

  1. a Szurkoló és a Sportoló: Május 7-én kiwizöld színben pompázva vonul ki harmadmagával a Rakpartra és a BGE Regattáncot is megtanulta. Szurkol, sportol, lelkesít és 100%-ban megéli a napot! BGE Szurkolói és sportolói közösség nemsokára a Facebookon.

  1. a Látogató Diákjaink, tanáraink, akik szívesen ellátogatnak, megnézik a fesztivál valamely izgalmas részét, fotóznak, eltöltenek pár kellemes órát a Rakparton egy májusi szombat délután.

-> Ezen pozíciók kombinációja is megfelelő! Részletekért keresd a karod HÖK irodáját, vagy írj e-mailt a dunairegattabge@gmail.com-ra!

A ,,DR” fesztivál

A honlapon még több élményt és információt találsz: http://www.dunairegatta.hu

Maradj up-to-date: https://www.facebook.com/dunairegatta/?fref=ts

Május 7. – Az év sportfesztiválja!

Tavaszi féléves matrica osztás

 

Kedves Hallgatók!

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a tavaszi féléves oktatási igazolvány érvényesítő matricák 2016.03.07-től átvehetőek az Információs Pultnál. A tavaszi féléves matricákat az egész félév során osztjuk csak is kizárólag az alábbi napszakokban!

Nappali munkarendű hallgatók:
Hétfőtől-Csütörtökig: 9:00 órától -11:00 óráig és 13:00 órától -14:00 óráig
Péntek: 9:00 órától – 11:00 óráig

Levelező munkarendű hallgatók:
Pénteken és Szombaton: 9:00-13:30

Akadályoztatásuk esetén, a matricát meghatalmazott is átveheti, a meghatalmazott hozza magával az oktatási igazolványt és a meghatalmazó levelet.
Az őszi féléves matricák március 31-ig érvényesek.

Üdvözlettel:
HSZO

Meghívó Fodor László emlékszekció szervezésére

 

Tisztelt Hallgatók!

Az Alkalmazott Kommunikáció Tanszék munkatársai 2015-ben elhunyt munkatársuk, dr. FODOR LÁSZLÓ tiszteletére a BGE Alkalmazott Tudományok Fórumán emlékszekciót szerveznek.
Szekció elnevezése: Alkalmazott pszichológia és kommunikáció a XXI. században:  a sokszínű pszichológiáról egy sokoldalú pszichológusra emlékezve
Helyszín: BGE Pénzügyi és Számviteli Kar (1149 Budapest, Buzogány u. 10-12), D06-os terem

Időpont: 2016. március 10., 15.30.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁRUNK!

A szekció részletes programját az alábbi linken lehet megtekinteni:ITT

 

Üdvözlettel,

Barnáné Peller Katalin

oktatásszervező
Budapesti Gazdasági Egyetem
Alkalmazott Kommunikáció Intézeti Tanszék

Erasmus pályázat meghosszabbítása, Campus Mundi program

 

Kedves Hallgatók!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani, hogy lehetőségük van pályázni a Campus Mundi kiválósági programra, amely tanulmányi mobilitás támogatást biztosít a 2016/2017-es tanév első félévére. A támogatás a legkiválóbb magyar felsőoktatási hallgatók számára az Erasmus tanulmányaikhoz, az EU Erasmus ösztöndíjaihoz képest 20%-kal magasabb ösztöndíjat biztosít.

Feltétele az Erasmus + ösztöndíj programra való jelentkezés, amelyet a kari Erasmus irodákban kell leadni a kari előírásoknak megfelelően.  Emiatt meghosszabbítjuk az Erasmus + pályázati határidőt 2016. március 4-én 14 óráig. A pályázatokat, ahogy eddig is, a K.I.04 szobában kell leadni. A pályázati információk itt érhetők el.

A Campus Mundi pályázat beadási határideje: 2016. március 10.  A CM pályázat beadása előtt kérjük, konzultáljanak a Nemzetközi iroda munkatársaival.

Bővebb információ itt található!

Üdvözlettel,
Külker Online