Gyakran Ismételt Kérdések

Vizsgákkal kapcsolatos tudnivalók

 

Vissza

Hányszor van lehetőségem vizsgázni egy tantárgyfelvételen belül?

A 2015. június 27. napjától hatályos Tanulmányi és Vizsgaszabályzat szerint:

A 2012. szeptember 1. előtt hallgatói jogviszonyt létesítettek esetén:

A kollokviummal záródó tantárgy esetén, az első tantárgyfelvételhez összesen három, a második és harmadik tantárgyfelvételhez összesen négy, a negyedik és ötödik tantárgyfelvételhez egy-egy vizsgalehetőség biztosított.

– speciális kurzusban három, vizsgakurzusban egy vizsgalehetőség

Gyakorlati jeggyel záródó tárgynál, az első tárgyfelvételkor a vizsgaidőszakban két lehetőség van az elégtelen javítására, további két tantárgy felvétellel négy vizsga tehető, a negyedik és ötödik tantárgyfelvételhez egy-egy vizsgalehetőség vehető igénybe.

– speciális kurzusban három (elégtelen gyakorlati jegy és annak kétszeri javítása), vizsgakurzusban egy vizsgalehetőség

A 2012. szeptember 1.-jén vagy azt követően hallgatói jogviszonyt létesítettek esetén:

A kollokviummal záródó tantárgy esetén, az öt tantárgyfelvételhez összesen hat vizsgán vehet részt.

– az első tantárgyfelvételhez- összesen három lehetőség

– speciális kurzusban legfeljebb kettő, vizsgakurzusban legfeljebb egy vizsgalehetőség

Gyakorlati jeggyel záródó tárgynál, az első tantárgyfelvétel a vizsgaidőszakban két lehetőség van az elégtelen javítására, további két tantárgy felvételhez három vizsgalehetőség biztosított

– speciális kurzusban kettő (elégtelen gyakorlati jegy és annak egyszeri javítása), vizsgakurzusban egy vizsgalehetőség

A 2012. szeptemberben vagy azt követően tanulmányaikat megkezdő hallgatók esetén háromszori tárgyfelvételen belül, amennyiben az azonos tantárgyból tett sikertelen javító és ismétlő javító vizsgák összesített száma eléri az ötöt, a kar dékánja egyoldalú nyilatkozattal megszünteti a hallgató hallgatói jogviszonyát.

Hányadik vizsgaalkalom után kell ismétlővizsgadíjat fizetnem?

Az első két vizsgaalkalom ingyenes, a harmadik, illetve az azt követő minden további vizsgajelentkezésért 3500 Ft-ot kell befizetni a Neptun rendszerben. Ha ezt a befizetést elmulasztod, akkor a Neptun nem enged jelentkezni a vizsgára.

Ha nem sikerült egy vizsgám, mikor van lehetőségem leghamarabb javítóvizsgát, illetve ismétlő javító vizsgát tennem?

Javító- és ismétlő javítóvizsgát tenni az előre meghirdetett napokon, de leghamarabb a sikertelen vizsgát követő 3. nap lehet.

Meddig van lehetőségem leadni egy vizsgát?

A felvett vizsgát a vizsga kezdete előtt 24 órával lehetséges visszavonni, leadni.

Mi történik, ha felvettem egy vizsgát, de mégsem mentem el?

Ha nem veszel részt a vizsgán, amelyre feljelentkeztél, akkor elveszítesz egy vizsgalehetőséget, illetve, ha igazolatlanul maradtál távol akkor 3 500 Ft különeljárási díjat kell befizetned. Orvosi igazolás tanszéken történő bemutatásával elkerülhető a különeljárási díj fizetése.

Mi az a vizsgakurzus, és milyen esetben kell ilyen kurzusra jelentkeznem?

Ha egy tantárgyat nem sikerült teljesítened az adott félévben, akkor felveheted vizsgakurzusként a következő szemeszterre. A vizsgakurzuson lévő hallgatóknak nincs lehetősége a szemináriumi órák látogatására az adott tantárgyból, azonban lehetőségük van újból vizsgát tenni a regisztrációs héten és a második beszámolási héten. Vizsgakurzust csak akkor vehetsz fel, ha sikerült megszerezned az aláírást.

Mi az a speciális kurzus, és milyen esetben kell ilyen kurzusra jelentkeznem?

A speciális kurzus különbözik a vizsgakurzustól, ugyanis abban az esetben kell felvenned, ha egy tantárgyból nem sikerült valamilyen okból kifolyólag aláírást szerezned. Ezen a kurzuson kötelező a szemináriumi órák látogatása, ugyanis csak aláírás megszerzése esetén van lehetőség a speciális kurzus keretein belül vizsgát tenni a vizsgaidőszakban.

Tanulmányokkal kapcsolatos kérdések

Vissza

Hányszor van lehetőségem egy tantárgy felvételére, mielőtt megszüntetik a hallgatói jogviszonyomat?

A hallgatói jogviszony akkor szűnik meg, ha a hallgató valamely tantárgyat 2010/2011. tanévtől, de 2012. szeptember 1. előtt létrehozott hallgatói jogviszony esetén ötszöri tantárgyfelvétellel sem tudta teljesíteni.

A 2012. szeptember 1. után létrehozott hallgatói jogviszony esetén, ha a hallgató valamely tárgyat ötszöri tárgyfelvétellel sem tudta teljesíteni, illetve ha az azonos tantárgyból tett sikertelen javító, és ismétlő javító vizsgák összesített száma eléri az ötöt, akkor megszűnik a hallgató jogviszonya, feltéve minden esetben, hogy a TOH írásban felhívta a hallgató figyelmét arra, hogy kötelezettségének a megadott határidőig tegyen eleget és tájékoztatta a mulasztás jogkövetkezményeiről.

A Főiskola egyoldalú nyilatkozattal is megszünteti annak a hallgatónak a hallgatói jogviszonyát, aki nem szerzi meg a végbizonyítványt (abszolutóriumot) a beiratkozástól számított mintatanterv szerinti félévek kétszerese alatt (pl. 6 vagy 7 féléves alapképzés nappali és levelező munkarend esetén 12 vagy 14 félév, távoktatás esetén 16 félév, illetve mesterképzés esetén 8 félév); FSZ, FOSZK képzés esetén nem tesz eleget a mintatantervben előírt kötelezettségeknek 8 félév alatt, továbbá a szakirányú továbbképzések esetén a képzési idő kétszerese esetén nem teljesíti a mintatantervben előírt kötelezettségeit, kivéve részképzés.

Mennyi kreditet vehetek fel a képzés teljes időszakában?

Az Nemzetközi Gazdálkodás, és a Kereskedelem és Marketing szakokon 210 kreditet meghaladóan +21 kredit teljesíthető, Kommunikáció és Médiatudomány szakon + 18 kredit teljesíthető.

A 10 %-ot meghaladó többlettanulmányok után kreditenként 5.000,- Ft befizetése szükséges.

Hány kreditet vehetek fel maximum egy félévben?

Az egyéni tanrendek féléves összkredit száma nem haladhatja meg a 44 kreditet. Különösen indokolt esetben az illetékes Tanulmányi Bizottság engedélyezheti a további kreditfelvételt.

Az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditpontok száma szakmai gyakorlat nélkül 180 kredit?

Igen, a szakmai gyakorlat +30 kreditként jön hozzá a már megszerzett (legalább) 180 kredithez.

Hol találom a tanrendi tájékoztatót?

Itt.

www.külker.hu

Idegen nyelv a Külkeren

Vissza

ÖTB

A Nemzetközi Gazdálkodás Szaknyelvi Tanszék Idegen Nyelv Önálló Tantárgyi Blokk néven költségtérítéses nyelvtanfolyamokat indít minden félévben, a kezdőtől az üzleti nyelvi előkészítőn,  a nyelvtani rendszerezőn át az üzleti nyelvvizsga előkészítőkig.  A képzés 14 nyelven folyik: angol, német, francia, olasz, spanyol, portugál, katalán, orosz, arab, kínai, japán, héber és koreai.

Melyek az elfogadott nyelvvizsgák az egyes szakokon, amely az alapképzés teljesítéséhez szükséges?

Nemzetközi Gazdálkodás szakon  két darab középfokú (B2) szakmai komplex nyelvvizsga (gazdasági/üzleti) szükséges. Az egyik szakmai nyelvvizsga helyettesíthető felsőfokú (C1), komplex általános nyelvvizsgával – vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel.

Kereskedelem és Marketing szakon  egy darab középfokú (B2) szakmai komplex nyelvvizsga (gazdasági/üzleti) a kötelező.  A szakmai nyelvvizsga helyettesíthető felsőfokú (C1), komplex általános nyelvvizsgával – vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal vagy oklevéllel.

Kommunikáció és Médiatudomány szakon  egy darab középfokú (B2), komplex, általános nyelvvizsgára vagy  azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges.

Nyitvatartási időpontok

Vissza

Információs iroda nyitva tartás:

HELYE IDEJE
K épület Hétfő – csütörtök: 8:00 – 16:00
K épület Péntek: 8:00 – 13:00

 

Tanulmányi osztály nyitva tartás:

hétfő-szerda-péntek: 09:00-10:00
kedd-csütörtök: 13:00-14:00

 

Kollégiumi jelentkezéssel kapcsolatos kérdések

Vissza

1. Hogyan kell jelentkezni a kollégiumba?

Két helyen kell jelentkezni, az egyik a Neptun rendszer, ahol az „Ügyintézés->Kollégiumi jelentkezés” fül alatt tehetitek meg ezt, valamint a Kollégiumi Portálon az ott leírt instrukciók alapján!

Jelentkezés űrlap segítségével Modulo rendszeren keresztül az alábbi dokumentum alapján.

2. Meddig is jelentkezhetek kollégiumra?

Felsőbbéveseknek augusztus 1-jétől augusztus 10-éig van lehetőségük leadni a jelentkezésüket, míg az első éves hallgatók ezt augusztus 14-éig tehetik meg.

3. Honnan tudom letölteni a kollégiumi felvételi adatlapot?

Az adatlap az alábbi linken érhető el.

4. Kikről kell igazolást szerezni?

Csak azokról, akik a közös háztartásban élőket igazoló dokumentumon szerepelnek.

5. Mit válasszak a jelentkezésnél jelenlegi lakhely típusának?

Bejáró

6. Ha valamely szülőm alkalmazottként dolgozik, akkor a foglalkozása általános vagy egyéb?

Általános

7. Ha kitöltöttem a személygépkocsira vonatkozó adatokat a jelentkezésnél, akkor mi a további teendő?

Vissza kell térni a jelentkezési oldalra, majd ha az “Adatlap megtekintése” után mindent rendbe talált, akkor a kitöltés sikeres!

8. A egyik szülőm nyugdíjas, de vállal alkalmi munkát. Ezt hol tüntessem fel?

Az előző 3 hónap kereseti igazolásai alapján a „Havi kereset” részhez!

9. Milyen egészségügyi problémára kaphatok pontot?

Minden olyan betegség, állandó gyógyszeres kiadás, amelyet szakorvos igazol!

10. Mi az a helyrajzi szám?

Helyrajzi szám segítségével meghatározható az ingatlan pontos helye, ezt a földhivataltól lehet megtudni!

11. Kiket kell beírni a közös háztartásban élők rovatba?

Az eltartókon és a jelentkezőn kívül mindenkit, akivel közös háztartásban élnek!

12. A nyugdíjat hova kell beírnom?

Az egyéb jövedelemhez, figyelve arra, hogy éves összeget kér a rendszer!

13. Miért irreálisan magas az egy főre jutó keresetem?

Mert a havi nettó átlagkereset és az NAV által kiadott papír alapján kitöltendő rovatokban is szerepel összeg. Ezt utólag majd az elbíráló bizottságnak kell korrigálni, ezután pedig reális adat kerül be a rendszerbe.

14. Szkenneljem vagy postázzam az igazolásokat?

Az igazolásokat postai úton kell eljuttatni, szkennelni és a digitalizált igazolásokat feltölteni nem szükséges.

15. Az igazolásokat hogyan kell eljuttatni a Kollégiumi Bizottsághoz?

Postai úton kell eljuttatni a Kollégium címére (1165 Diósy Lajos utca 22-24, a borítékra legyen ráírva: Kollégiumi Bizottság)! A neptun rendszerben lehetőség van beszkennelt dokumentumokat feltölteni, aki ezt megteheti kérjük tegye! Ez nem mentesít a postai úton való benyújtástól!

16. Mi történik ha nem tudok minden igazolást elküldeni a határidőig?

A jelentkezés első körének lezárása után lehet majd fellebbezni, ez idő alatt lehet igazolásokat is pótolni!

17. A Neptunon megjelenő pontszám lesz a kollégiumi felvételi pontom?

Nem, a Kollégiumi Portál és a beérkező igazolások alapján, a KOB által elbírált pontszám lesz a felvételi pontszám, amely sok esetben eltér a Neptun-on megjelenő pontszámtól.

18. Hol tudom megnézni hogy mennyi pontot kapok a helyzetemre, valamint hogy milyen igazolásokat kell csatolnom?

Az iskola honlapján a dokumentumok fül alatt, letölthető a Térítések és Juttatások Szabályzata – hatályos 2013. június 21-től dokumentum, amelyben szerepel a részletes pontrendszer, valamint a benyújtandó és csatolandó dokumentumok listája!

19. Mikor derül ki hogy kiket vettek fel a kollégiumba?

Az elsőévesek augusztus 14-éig jelentkezhetnek kollégiumi ellátásra, ezt követően igyekszünk minél előbb kiküldeni az üzeneteket (max. 1 hét) Ezt követi majd a fellebbezési időszak, várhatóan augusztus 23-án derül ki a második kör eredménye! A fel nem vett hallgatók várólistára kerülnek, ahonnan akkor lehet bekerülni, ha valakit elbocsátanak, illetve lemondja a kollégiumi helyét! A várólistáról automatikusan nem lehet lekerülni, kizárólag lejelentkezni!

20. Ha kérdésem van, kitől kérdezhetek?

Ha bármilyen kérdés merül fel, keresse del a Mátyásföldi Kollégiumi Bizottság facebook oldalát, vagy a Külker Online fórum megfelelő topikjában vagy augusztus elsejétől telefonon, a +36-1-467-7800/386-es telefonszámon

Könyvtárral kapcsolatos kérdések

Vissza

Kölcsönzés

Egyszerre hány könyv lehet nálam?

A BGF hallgatójaként 10 dokumentum (vegyesen könyv, kazetta, CD stb.), más minőségben pedig 3. A BGF oktatóinál 100 darab lehet, óraadóknál szintén 3.

Mekkora a kölcsönzési határidő?

Olvasói kategória Kölcsönzési határidő Hosszabbítási lehetőségek Max. kölcsönözhető dokumentumok száma
BGF hallgató 21 nap 5 alkalom 10 db
BGF oktató/dolgozó 365 nap 3 alkalom 100 db
BGF óraadó tanár 90 nap 3 alkalom 10 db
Külsős olvasó 14 nap 3 alkalom 3db

 

Hányszor lehet hosszabbítani a határidőt?

Hosszabbításra olvasói kategóriánként eltérő számban van lehetőség, amely a kölcsönzési határidő lejárata előtt személyesen, email-ben (konyvtar@kkk.bgf.hu), illetve az online katalógus felületén (tlwww.kkf.hu) lehetséges. Telefonon keresztül nem hosszabbítunk. Nem lehetséges a hosszabbítás, ha az adott könyvet időközben más olvasó előjegyezte. Figyelem! Egy új könyv kikölcsönzése nem jelenti a már kint lévő dokumentumok automatikus meghosszabbítását, illetve több dokumentum esetén egy konkrét dokumentumra vonatkozó hosszabbítás nem jelenti automatikusan a további dokumentumok hosszabbítását is.

Miért nem lehet telefonon kölcsönzési határidőt hosszabbítani?

A szó elszáll, az írás megmarad – mondja a mondás. Mi is ehhez tartjuk magunkat: utólag mindenki azt mondhat, amit akar, de igazi bizonyító ereje az e-mailnek. Ha pedig személyesen jössz hosszabbítani, alá kell írnod a kölcsönzési bizonylatot, ahol azonnal tudod ellenőrizni a hosszabbítás megtörténtének tényét. Így nincs utólag bizonytalan helyzet sem a könyvtárosnak, sem az olvasónak.

Kapok értesítést, hogy lejárt a nálam lévő könyv kölcsönzési határideje?

Igen. Amennyiben ezt kéred vagy beállítod az olvasói állapot lekérdezésekor és megadsz nekünk egy e-mail címet, három nappal a lejárati határidő előtt kapsz egy e-mailt tőlünk, hogy milyen könyvet és mikor kell visszahoznod. Ettől függetlenül mindenkinek saját felelőssége nyilvántartani a nála lévő könyvek kölcsönzési határidejét, ahogyan ez a könyvtárhasználati szabályzatban le is van írva, és amit beiratkozáskor te is aláírásoddal elismersz.

Mennyi a késedelmi díj összege?

A „normál” könyvekre 30 Ft/nap/darab, míg az „éjszakára” kivitt kézikönyvtári dokumentumokra 400Ft/nap/darab.

Van kamat a késedelmi díjon?

Nincs, szerintünk az elég büntetés, ha a késedelmi díjat ki kell fizetned, miért terheljünk még tovább.

Miért kell aláírni a kölcsönzés/hosszabbítás után azt a fehér papírcsíkot?

Ezzel a bizonylattal írásba foglaljuk, hogy melyik könyvet ki és mikor kölcsönözte ki. Ez tájékoztató neked, mint olvasónak, hogy mikor jár le az olvasójegyed, milyen könyvek vannak nálad és azoknak mi a kölcsönzési határideje, illetve bizonyíték nekünk, hogy itt jártál és mit vittél el. Aláírásoddal igazolod, hogy ezeket az adatokat tudomásul veszed, ezért mindig figyelmesen olvasd el, hogy mit írsz alá!

Elvesztettem a kölcsönzési bizonylatomat. Megtudhatom valahonnan, hogy mennyi könyv van nálam és mennyi a kölcsönzési határidejük?

Igen, a könyvtár online katalógusán keresztül. Ha elindítod a www.tlkkf.hu oldalt, az „olvasói állapot” sorokat kitöltve máris hozzájuthatsz az adataidhoz.

Kölcsönadtam a barátnőmnek az általam kölcsönzött könyvet, amit most rajtam kérnek számon a könyvtárosok. Mit tehetek?

Reméljük, hogy tanulsz az esetből, és többet ilyet nem csinálsz. Mivel Te kölcsönözted ki a könyvet, azt mi rajtad is fogjuk keresni, mert a kölcsönzési bizonylattal igazoltad a könyv átvételét – hogy utána Te kinek adtad tovább, az a Te felelősséged, így neked kell előkeríteni és visszaszolgáltatni a kötetet.

Mi az az előjegyzés és mire jó?

Akkor használhatod az előjegyzést, ha van egy könyv, amiből tanulnod kell, vagy csak egyszerűen el szeretnéd olvasni, de most másnál van. Előjegyzéskor lefoglalod a könyvet, így amikor annak lejár a kölcsönzési határideje, az aktuális gazdája nem tudja hosszabbítani, vissza kell hoznia – és tiéd a könyv minimum három hétre. Természetesen a kölcsönzési határidőt nem mindenki tartja be, így ennek a módszernek sem tökéletesen garantált a sikere, de jobb eséllyel jutsz pl. kötelező irodalomhoz, mint ha várod, hogy hátha lesz elvihető példány.

Szükségem van egy könyvre, de nincs időm bemenni érte a könyvtárba. Elküldhetem magam helyett a saját olvasójegyemmel a barátomat/barátnőmet?

Nem. Beiratkozáskor veled köt szerződést a könyvtár, nem a barátnőddel. Nem tudhatjuk, hogy az olvasójegy gazdája tényleg csak jó szándékúan adta kölcsön a kártyáját, vagy valaki visszaél a más tulajdonával. Ezért ezt egyáltalán nem engedjük.

Mit kell tennem, ha elvesztettem/megrongáltam a kikölcsönzött könyvet?

Elveszett vagy megrongálódott dokumentum esetén a Könyvtár másik példányt is elfogad, ha az minden tekintetben pótolja az elveszett vagy megrongálódott kötetet. Ebbe a kategóriába nem tartozik bele a spirálozott fénymásolat. Amennyiben az eredeti példány nem pótolható, az olvasó köteles az elveszett vagy megrongálódott dokumentum Könyvtár által meghatározott értékét megtéríteni, ami a dokumentum beszerzési értékének háromszorosa.

Mit csináljak, ha könyvet hoztam vissza, de a könyvtár már zárva van?

A könyvtár bejárata előtt, a fal mellett találsz egy ládát, amibe be lehet dobni a dokumentumokat, amikre már nincs szükséged. Minden reggel megnézzük a ládát, és még nyitás előtt visszavesszük a könyveket. Ha viszont késedelmi díjad van, azt nem engedjük el! Legközelebb, amikor a könyvtárban jársz, a tartozásodat rendezni kell!

Katalógus

Tudni szeretném, hogy van-e egy bizonyos könyvből ebben a könyvtárban. Hogy ezt megtudjam, muszáj bejönnöm és a könyvtáros segítségét kérni?

Nem. Modern könyvtárként elérhetőek állományunk adatai az interneten. A tlwww.kkf.hu oldalra kattintva tudsz számos szempont alapján keresni a katalógusunkban, ahol a könyvek adatait (szerző, cím, kiadás helye, témakör, oldalszám) találod meg, nem pedig a teljes könyvet.

Sokszor nincs elég kötelező irodalom és tankönyv. Miért nem lehet belőle annyi, ahányan tanulnak belőle?

A könyvtárnak ugyan elsődleges célja az oktatás/tanulás segítése, de ez nem jár azzal, hogy minden könyvből 300 példány van. Erőforrásaink végesek: pénz, tárolóhely – ez a kettő sosem elég, ahogyan te sem tudsz minden neked tetsző ruhát/CD-t megvenni.

A polcok közt

Nem tudok eligazodni a polcok közt. Mi alapján vannak a könyvek elhelyezve?

Könyveink nyelv szerint vannak különválogatva és elhelyezve a polcokon. A nyelveken belül téma szerinti csoportosítást követünk, amiket számokkal jelölünk. Ezek a számok a raktári jelzetek, amelyekről lejjebb olvashatsz. A számokon kívül színkódokat is ragasztunk a könyvek gerincére, hogy még könnyebben azonosíthatóak legyenek.

Mit jelent a könyvek gerincére írt 339 E 96?

Ez az ún. raktári jelzet, aminek ezt a formáját a legtöbb magyarországi könyvtár használja. Könyveinket tárgyszavak (pl. gazdaságpolitika, marketingmix) és egy könyvtári rendszer, az ETO alapján dolgozzuk fel azért, hogy minél egyszerűbben lehessen őket visszakeresni. Az ETO számokkal fejezzük ki a könyv tartalmát. Minél hosszabb az ETO-jelzet, annál specifikusabb tartalmú a könyv. Amikor helyet keresünk egy könyvnek, az ETO-jelzetének első három karakterét vesszük figyelembe. Ez lesz a 339. Így az azonos témájú könyvek egymás mellé kerülnek. Mivel azonban rengeteg könyvünk van, a számokon belül is fel kellett állítani egy sorrendet. Cutter amerikai könyvtáros találta ki a XIX. század végén, hogy egy témakörön belül a szerző vagy (ennek hiányában) a cím alapján ábécé-sorrendben legyenek a könyvek. De ez sem lett volna még elég a tökéletes rendhez, ezért minden betűhöz társított egy számot is, attól függően, hogy a kezdőbetű után milyen betűk sorakoznak még. Így lett az E 96, ami az Et-Eü betűtartományba tartozó címeket jelöli (e logika szerint pl. az Edv-Ef tartományhoz az E 18 tartozik). Tehát ha egy pszichológiakönyvet keresel, aminek a szerzőjét Tóthnak hívják, azt a 150 T 75 környékén fogod megtalálni. Az egyes gyakran keresett témakörökhöz tartozó számkódokat megtalálod a könyvtár bejáratával szembeni falon.

Folyóiratok és adatbázisok

Miért nem lehet az újságokat és folyóiratokat kölcsönözni?

Egy könyvet pótolni sokkal egyszerűbb, mint egy folyóiratot. Antikvár forgalomban a könyvek évszázadokig keringenek, míg folyóiratot alig néhányat vesznek át. Az átlag újság egy-két hónap múlva megy a zúzdába – és utánnyomás nincs. Tehát állományvédelmi szempontból nem kölcsönzünk újságokat és folyóiratokat.

Idegen nyelvű cikkekre van szükségem. Hol találom meg őket?

Vannak adatbázisaink, amik segítségével főként angol, de akár horvát vagy kínai nyelven is kereshetsz cikket. Ezek használatához be kell jönnöd a könyvtárba, ahol a könyvtáros segít ezek használatát megtanulni. A Factiva 26 nyelven tartalmaz üzleti, gazdasági folyóiratokat és hírügynökségi forrásokat. Egyszerű kezelni, mind nyelvileg, mind tartalmilag változatos találatokat eredményez. Az EBSCO egy csomag, amiben az orvostudományi cikkektől a matematikán át a marketingig a legfrissebb cikkekhez férhetsz hozzá. A Bruxinfo magyar nyelvű adatbázis, és az Európai Unióval kapcsolatos híreket tartalmazza. A NAVA az m1, m2 és a kereskedelmi csatornák saját készítésű műsorait szolgáltatja, vagyis megnézheted a Híradót éppúgy, mint a Barátok közt 3000. részét. A MATARKA magyar nyelvű folyóiratok tartalomjegyzékeit tárja fel, ahol szerző és cím alapján lehet keresni.

Miért nem lehet az angol cikkadatbázisokat otthonról is elérni?

Egyrészt egy-egy adatbázisért éves szinten akár többszázezer forintot is kifizetünk. Mivel nem vagyunk jótékony szervezet, ezért ezeket a drága dolgokat nem tesszük ki a nagy nyilvánosság elé. Másrészt ezeket az adatbázisokat IP-tartományra kapjuk – tehát ha akarnánk, sem tudnánk otthoni elérhetőségüket biztosítani.

A könyvtár és azon túl

Mekkora ez a gyűjtemény?

Összesen több mint 100.000 dokumentumunk van. Ebből kb. 75.000 a könyv, 3.000 kötetnyi a folyóirat, és 12.000 a szakdolgozat. Vannak még CD-k, kazetták és térképek is, de a legtöbb persze a könyv. Folyóirataink listáját a honlapon is megtalálhatod a tlwww.kkf.hu oldalon az Állományismertető című résznél.

Ha itt nem találtam meg egy könyvet, hol kereshetem még?

Kezdésként a másik két kar könyvtárát javasoljuk. Ha ott sincs, a Corvinus Egyetem Központi Könyvtára áll még közel a mi gyűjteményünkhöz. Jó választás lehet a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár vagy akár az Országos Széchényi Könyvtár is (bár utóbbiból nem lehet kölcsönözni). Ha végképp elakadtál, kérdezz még tippeket a tájékoztató könyvtárostól.

 

Miért van két pult, és miért csak az egyiknél lehet kölcsönözni?

A Tájékoztató pult és a Kölcsönző pult más célokat szolgál. A tájékoztató könyvtáros segít abban, ha nem találsz egy könyvet, elakadtál a polcok közti keresgélésben, illetve bármilyen más, a könyvtárhoz kapcsolódó kérdésed van. A kölcsönző könyvtáros a kölcsönzést bonyolítja: kölcsönöz, visszavesz, előjegyez. Az egy pörgős munka, mindig van egy kicsi sor, tehát ne ott kérdezd meg, hogy milyen könyvek vannak az EU gazdaságpolitikájának témakörében…

Tegezzem vagy magázzam a könyvtárosokat?

Ez rajtad áll. Úgy illik, hogy te köszönj a könyvtárosnak, és a köszönéseddel már jelzed, hogy hogyan szeretnél vele kommunikálni a továbbiakban (de mondjuk az ötvenes kolléganőnek nem muszáj egy nagy sziát kiáltani). A könyvtárosok zöme azonban fiatal, ezért jobban szeretjük a tegeződést, de akinek nem áll erre a szája, azt természetesen tiszteletben tartjuk.

Miért nem lehet enni/inni a könyvtárban?

Ahol eszünk, ott ételfoltok is keletkeznek: kiborul a kávé, ráfröccsen a leves a könyvre, kenyérmorzsa kerül a lapok közé. Szerintem te sem szívesen vennél a kezedbe olyan könyvet, ami barna a kávéfoltoktól és egyheti étrend olvasható ki belőle… Az ételmaradéktól penészedés is beindulhat, ami legalább olyan veszélyes a könyvekre, mint a falakra és az ember egészségére.

Hol található a könyvtár?

D.F.47, D.F.26a

Mi a könyvtár  melléke?

341 / 392 / 397

Mi a könyvtár internetes címe?

http://tlwww.kkf.hu/ktweb/

Számítógépek

Csak a hátul lévő 14 gépen van lehetőség internethasználatra?

Nem. A Folyóirat-olvasóteremben is vannak gépek, és amikor nincs óra a Médiatárban, azokat a számítógépeket is lehet internetezésre használni. Vagyis összesen 37 gép áll rendelkezésre.

Csak a főiskola hallgatói használhatják a gépeket?

A számítógépeket könyvtárunk minden regisztrált olvasója használhatja. A regisztráció ingyenes, az egyetlen megkötésünk, hogy elmúljon 14 éves a leendő internetezni vágyó olvasó.

Szabályok

Miért kell a kabátot, táskát, mappát letenni a ruhatárban?

Egyrészt mert kicsi a hely. Nem tudnád hova rakni a cuccaidat, azt pedig nem szeretnénk, hogy azért ne tudjon valaki leülni tanulni, mert valaki másnak a túrazsákja foglalja el az ülőhelyet. Másrészt egyesekre kísértésként hathat a táska vagy a nagykabát: itt a táska, ott a könyv, miért ne próbálhatnám meg kicsempészni a könyvtárból. Ezt nem szeretnénk mi sem és az az olvasó sem, aki később keresi azt a könyvet és tanulna belőle.

Miért nem lehet a szakdolgozatokat fénymásolni?

A szakdolgozatok kéziratok, amik a Főiskola tulajdonát képezik. Szerzői jogi besorolásuk szerint pedig a kéziratokról nem készíthető digitális másolat: nem fényképezhetőek, nem fénymásolhatóak, nem szkennelhetők. Csak kézírással lehet róluk másolatot készíteni, illetve a forrás feltüntetésével lehet belőlük idézni

Egyéb fontos tudnivalók

Vissza

Hogyan tudok bejelentkezni az egyes informatikai rendszerekbe (Neptun, Coospace, Modulo, Moodle)?

Kétféle felhasználónév-jelszó párost használunk. Egyet a Neptunhoz és egyet az informatikai rendszerekhez. Mindkettőnél a Neptunkód a felhasználónév, de a jelszó legyen eltérő.

Az informatikai jelszót első használatkor a Moduló felületen, belépés előtt, a “Jelszócsere”-re kattintva kötelező megváltoztatni.

Az informatikai rendszereknél az alapjelszó pl. “Bgf12220815″, ahol a Bgf utáni rész a születési dátum Bgfééééhhnn formátumban. Egyébként a Moduló, Coospace, honlap felületén is ugyanaz az informatikai jelszó.  Moodle esetén a születési dátum (ééééhhnn formátumban).

A Neptun egységes tanulmányi rendszerben alapjelszó a születési dátum (ééééhhnn), elfelejtett Neptun jelszót csak a TOH változtathatja meg!

Jelszó kritérium hallgatóknak: min. 8 karakter, kisbetű, nagybetű és szám!

Informatikai első jelszó: Bgfszuletesidatum (első belépés előtt kötelező lecserélni az alábbi linken)

Login: Neptun kód;  Első jelszó: Bgfszuletesidatum (Bgf12220815)

JELSZÓCSERE LINK

Informatikai rendszerek

Bgf.hu

Coospace, Modulo

Moodle

Login

bgfedu\Neptun kód

Neptun kód

Neptun kód

Jelszó

Informatikai jelszó

Informatikai jelszó

születési dátum-alapbeállítás (19ééhhnn)

 

Mi az a TextLib?

A TextLib a Kari Könyvtár Online rendszere (katalógus, hosszabbítás, előjegyzés).

Azonosító: diákigazolvány száma vagy könyvtári zöld olvasójegy száma vagy Neptun kódja (amennyiben könyvtári beiratkozásakor megadta)

Jelszó: születési dátum- alapbeállítás (19ééhhnn).

 

Milyen felszereltségű a konditerem?

A főleg kardió edzésre alkalmas modern futópadokkal, taposógépekkel, kerékpárokkal ellátott terem igen színvonalas sportolásra ad lehetőséget.  Az alaksorban található, kondicionálásra szolgáló terem azonban sajnos nem túl felszerelt, súlyokból hiány van, a meglévő gépek fele nincsen használható állapotban, illetve maximum 3-4 ember tud kényelmesen edzeni a teremben. Ide érdemes kiválasztani egy korábbi időpontot pl. reggeli órákban, amikor nincsenek annyian, mint a délutáni csúcsidőben.

Top