Adatvédelem

A www.külker.hu weboldalakon található tartalom a Budapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Kar (a továbbiakban: BGE-KKK) szellemi tulajdona.

A szolgáltató mindent megtesz felhasználói személyes adatainak védelméért. Ez a nyilatkozat a www.külker.hu webhely használati módját ismerteti. A webhely megnyitásával a felhasználó elfogadja a webhely használat jelen nyilatkozatban leírt feltételeit.

A BGE-KKK fenntart minden, a www.külker.hu weboldalakon közzétett tartalom bármely részének bármilyen módszerrel történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó tartalmat és a weboldal kialakítását a hatályos magyar jogszabályok védik.

A www.külker.hu weboldal szerzői jogvédelem alatt áll, arról bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig bármely módon újra publikálni tilos. Tilos továbbá a BGE-KKK és a szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül a weboldalak egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio – vagy videó anyag, struktúra stb.) feldolgozása és értékesítése, továbbá a weboldal tartalmát tükrözni, vagyis bármely más, internetre kapcsolt számítógépen közzétenni, még változatlan formában is. A látogató lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára. Az oldalról értesüléseket átvenni kizárólag a www.külker.hu honlapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt,a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A BGE-KKK és a szolgáltató követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A külker.hu domain név szerzői jogi és védjegyjogi védelmet élvez, felhasználása – a weboldalra vagy a BGE-KKK-ra hivatkozás kivételével – kizárólag a tulajdonos előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges.

A jelen oldalakról más Internetes oldalakra való csatlakozás lehetősége kizárólag az Ön kényelmét szolgálja. A BGE-KKK az oldalon elhelyezett linkekkel elérhető, a BGE-KKK üzemeltetési körén kívül eső oldalak tartalmáért, az oldalakon elhelyezett információk hitelességéért semmiféle felelősség nem terheli. A BGE-KKK és a szolgáltató nem felelős azoknak az oldalaknak az adatkezeléséért, melyekről, illetve melyekre link mutat a BGE-KKK honlapjára, valamint honlapjáról. A weboldal látogatásakor bizonyos esetekben automatikusan (azaz nem regisztráció útján) rögzítünk olyan technikai információkat, melyek nem azonosíthatóak, mint például az Ön által használt böngésző és operációs rendszer típusa, vagy a weboldal címe, ahonnan a mi oldalunkra érkezett. A BGE-KKK fenntartja magának a www.külker.hu weboldalon közzétett adatok, információk módosításának jogát.

Top